fbpx Praktyki zawodowe | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Biologia i Biologia medyczna zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w trakcie studiów. Zasadniczy termin odbywania praktyk przewidziany jest na okres wakacyjny po II roku studiów. W indywidualnych przypadkach studenci mogą realizować praktyki w innym terminie, jednak po uzyskaniu zgody kierownika praktyk. Studenckie praktyki zawodowe są integralną częścią kształcenia i mają na celu poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i uzyskanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Praktyka może być odbywana w wybranej przez studenta instytucji, której profil działania pozwala na realizację celów stawianych przed praktykami. Student może również skorzystać z oferty praktyk studenckich, przedstawionej przez działające przy uczelni Akademickie Biuro Karier.

Merytoryczny nadzór nad praktykami sprawuje ze strony uczelni opiekun praktyki, za stronę organizacyjną i formalną odpowiada kierownik praktyki.

Na Wydziale Biologii funkcję kierownika praktyki sprawuje dr Ryta Suska-Wróbel z Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59, pokój C-113, tel. 58 523 61 37; sekretariat p. Marzena Kirszling tel. 58 523 61 39).

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk dostępne są na stronie www.pdb.ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 lutego 2015 roku, 10:43