fbpx Praktyki zawodowe | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studia  stacjonarne I-go stopnia

Studenci kierunków Biologia, Biologia medyczna, Ochrona Zasobów Przyrodniczych oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w trakcie studiów. Są one przedmiotem 5 semestru studiów. Zasadniczy termin odbywania praktyk przewidziany jest na okres wakacyjny po II roku studiów. W indywidualnych przypadkach studenci mogą realizować praktyki w innym terminie, jednak po uzyskaniu zgody kierownika praktyk, a w czasie roku akademickiego za zgodą prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia. Studenckie praktyki zawodowe są integralną częścią kształcenia i mają na celu poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i uzyskanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

Uwagi ogólne

Praktyka odbywa się w wybranej przez studenta instytucji, której profil działania pozwala na realizację celów stawianych przed praktykami, po zawarciu porozumienie między uczelnią a zakładem pracy. Student może również skorzystać z oferty praktyk studenckich, przedstawionej przez działające przy uczelni Akademickie Biuro Karier.

Merytoryczny nadzór nad praktykami sprawuje ze strony uczelni opiekun praktyki, za stronę organizacyjną i formalną odpowiada kierownik praktyki.

Na Wydziale Biologii funkcję kierownika praktyki sprawuje dr Ryta Suska-Wróbel z Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59, pokój C-113, tel. 58 523 61 37mail: ryta.suska-wrobel@ug.edu.pl)

Sekretariat p. Marta Ellwart (WB, ul. Wita Stwosza 59, pokój C-112, tel. 58 523 61 39, mail: marta.ellwart@ug.edu.pl)

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk dostępne są w Portalu Edukacyjnym w kursach:

 Praktyki zawodowe dla kierunku Biologia

Praktyki zawodowe dla kierunku Biologia Medyczna

Praktyki zawodowe dla kierunku OZP

Praktyki zawodowe dla kierunku GiBE

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 listopada 2021 roku, 11:44