O Wydziale

Wydział Biologii dzisiaj

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego może szczycić się pięćdziesięcioletnią historią oraz tradycją badań naukowych a także kształcenia.
 
Obecnie Wydział Biologii ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk biologicznych.
 
Wydział składa się z 14 katedr, Laboratorium Izotopowego, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Sekcji Dydaktyki Biologii, Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów oraz dwóch stacji terenowych: Stacji Biologicznej oraz Stacji Badania Wędrówek Ptaków.
 
W 2012 roku, dzięki funduszom Unii Europejskiej, Wydział przeniósł się do nowo wybudowanej siedziby o powierzchni 23 000 m2, położonej wewnątrz Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, która oferuje doskonałe warunki do badań naukowych oraz edukacji na najwyższym poziomie. Wydział szczyci się nowoczesną infrastrukturą, audytorium, salami wykładowymi i laboratoriami wyposażonymi w systemy audiowizualne oraz specjalistyczną aparaturę badawczą.
 
Sztandarowym kierunkiem kształcenia studentów I i II stopnia jest Biologia. Wydział Biologii ma również prawdziwe edukacyjne rarytasy. Taką superwizytówką jest Biologia medyczna, studia I i II stopnia, jedyny taki kierunek na polskich uczelniach. W roku akademickim 2018/2019 zostały uruchomione dwa kierunki studiów stacjonarnych I stopnia: Ochrona zasobów przyrodniczych oraz Genetyka i biologia eksperymentalna. Ponadto Wydział Biologii prowadzi studia podyplomowe Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych.
 
Wydział Biologii zatrudnia 206 pracowników, w tym: 48 profesorów i doktorów habilitowanych, 70 adiunktów, 16 asystentów,11 starszych wykładowców (w tym dwoje ze stopniem doktora habilitowanego) oraz 63 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.
 
W chwili obecnej na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział Biologii studiuje około 700 studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz niemal 90 doktorantów. Prowadzone badania naukowe obejmują różnorodną tematykę z zakresu biologii środowiskowej, molekularnej oraz medycznej. Wysoki poziom badań jest potwierdzany rokrocznie wysokim poziomem publikacji w najlepszych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej.
 
Kadra naukowa szeroko współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, biorąc też czynny udział w towarzystwach naukowych czy komitetach redakcyjnych polskich i międzynarodowych czasopism.
 

 

fot. Grzegorz Cech

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Grudzień 2013 - 11:59; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 9. Wrzesień 2020 - 12:46; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz