O Wydziale | Wydział Biologii

Wydział Biologii dzisiaj

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego może szczycić się ponad czterdziestopięcioletnią historią oraz tradycją badań naukowych i edukacji biologicznej.

Obecnie Wydział Biologii ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w trzech dyscyplinach – biologii, ekologii i mikrobiologii, a także do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii i mikrobiologii.

Wydział składa się z 14 katedr, Laboratorium Izotopowe, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Pracowni Dydaktyki Biologii, Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN afiliowanej przy UG, Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów oraz 2 stacji terenowych.

W 2012 roku, dzięki funduszom Unii Europejskiej, Wydział przeniósł się do nowo wybudowanej siedziby o powierzchni 23 000 m2, położonej wewnątrz Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, która oferuje doskonałe warunki do badań naukowych oraz edukacji na najwyższym poziomie. Wydział szczyci się nowoczesną infrastrukturą, audytorium, salami wykładowymi i laboratoriami wyposażonymi w systemy audiowizualne oraz specjalistyczną aparaturę badawczą.

Sztandarowym kierunkiem kształcenia studentów I i II stopnia jest Biologia. Wydział Biologii ma również prawdziwe edukacyjne rarytasy. Taką superwizytówką jest Biologia medyczna, studia I i II stopnia, jedyny taki kierunek na polskich uczelniach. Unikatem jest również kierunek  Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym. Ponadto Wydział Biologii prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinach: Biologia, Ekologia i Mikrobiologia oraz studia podyplomowe: Biologia sądowa oraz Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych.

Wydział Biologii zatrudnia 212 pracowników, w tym: 48 profesorów i doktorów habilitowanych, 57 adiunktów, 23 asystentów, 13 starszych wykładowców oraz 71 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Biologii będzie studiowało 805 studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 106 doktorantów. Prowadzone badania naukowe obejmują różnorodną tematykę z zakresu biologii środowiskowej, molekularnej oraz medycznej. Wysoki poziom badań jest potwierdzany rokrocznie wysokim poziomem publikacji naukowych w najlepszych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej.

Kadra naukowa szeroko współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, biorąc też czynny udział w towarzystwach naukowych czy komitetach redakcyjnych.

 

fot. Grzegorz Cech

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 lipca 2018 roku, 15:55