Oferta dydaktyczna

Przedmioty realizowane w katedrze

Harmonogram seminariów semestr zimowy 2022/23 (sala B/303)

Harmonogram ćwiczeń Podstawy genetyki BMed i GiBE zima 2022-23

Materiały dydaktyczne do pobrania

Rok akademicki 2022/2023

Nie wszystkie przedmioty z listy są realizowane w każdym roku akademickim

BIOLOGIA I STOPIEŃ

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Technologie informacyjne I / 1 30 lab: -
Genetyka II / 3
30
30
wykład: dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. T. Namiotko, dr A. Kaczmarczyk-Ziemba
lab: dr A. Kaczmarczyk-Ziemba, dr B. Wojtasik, mgr A. Szwarc
Bioinformatyka dla biologów (udział) III / 5
15
30
wykład: prof. dr hab. M. Ziętara
lab: prof. dr hab. M. Ziętara, dr M. Górniak, dr A. Naczk
Mechanizmy ewolucji (z Biologią medyczną) III / 5
30
15
wykład: prof. dr hab. T. Namiotko
audytorium: prof. dr hab. T. Namiotko
Seminarium / Seminarium dyplomowe III / 5 / 6 15 / 15
audytorium: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara
Pracownia specjalnościowa / dyplomowa III / 5 / 6 60 / 90 lab: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara, dr M. Górniak, dr A. Iglikowska, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Kaczmarczyk-Ziemba, dr M. Mioduchowska, dr A. Naczk, dr B. Wojtasik

 

Przedmioty blokowe      
Współczesne metody badawcze w taksonomii zwierząt III / 6
15
15
wykład: prof. dr hab. T. Namiotko, dr M. Mioduchowska
lab: mgr A. Szwarc, mgr M. Kijowska

 

Przedmioty do wyboru      
Gatunki obce i inwazyjne dla środowiska naturalnego (udział) (z OZP) III / 5 15 audytorium: dr B. Wojtasik
Podstawy ekologii morza
III / 5 15 audytorium: dr A. Iglikowska
Środowisko Morza Bałtyckiego
III / 5 15 audytorium: dr A. Iglikowska
Drzewo życia III / 6 15 audytorium: dr M. Górniak
Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej
III / 6 15 audytorium: dr A. Jurczak-Kurek
Podstawy genetyki konserwatorskiej III / 6 15 audytorium: dr A. Kaczmarczyk-Ziemba
Podstawy żywienia człowieka III / 6 15 audytorium: dr hab. A. Wysocka prof. UG
Zastosowanie diagnostyki molekularnej na przykładzie przedstawicieli Gyrodactylidae
III / 6
15
audytorium: prof. dr hab. M. Ziętara

 

BIOLOGIA II STOPIEŃ

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Seminarium I I / 1 / 2 30 / 30
audytorium: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara
Pracownia specjalnościowa I I / 1 / 2 120 / 120
lab: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara, dr M. Górniak, dr A. Iglikowska, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Kaczmarczyk-Ziemba, dr M. Mioduchowska, dr A. Naczk, dr B. Wojtasik
Seminarium II II / 1 / 2 30 / 30 audytorium: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara
Pracownia specjalnościowa II / dyplomowa II / 1 / 2 160 / 105 lab: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara, dr M. Górniak, dr A. Iglikowska, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Kaczmarczyk-Ziemba, dr M. Mioduchowska, dr A. Naczk, dr B. Wojtasik

 

Przedmioty do wyboru      
Kierunkowe:      
Wprowadzenie do analiz filogenetycznych I / 2

15
15

wykład: -
lab: -

Specjalnościowe:      
Bioróżnorodność i ochrona wód słodkich (udział) I / 2 30 wykład: prof. dr hab. T. Namiotko
Podstawy ewolucji molekularnej I / 2 15 wykład: dr hab. A. Wysocka prof. UG
Filogeneza w praktyce II / 3 30 audytorium: -
Filogeografia II / 3 15 wykład: -
Wstęp do diagnostyki bakteriologicznej
II / 3 15 wykład: dr A. Jurczak-Kurek
Zawiłości procesów determinacji płci i biologia ewolucyjna seksu
II / 3 30 konwersatorium: dr Monika Mioduchowska, prof. dr hab. T. Namiotko

 

BIOLOGIA MEDYCZNA I STOPIEŃ

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Podstawy biologii I / 1
30
15
wykład: dr A. Naczk
audytorium: dr A. Naczk
Podstawy genetyki I / 1
15
20
wykład: dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. T. Namiotko
lab: dr B. Wojtasik, mgr A. Szwarc, mgr M. Kijowska
Diagnostyka bakteriologiczna
II / 3
30
30
wykład: dr A. Jurczak-Kurek
lab: dr A. Jurczak-Kurek
Wstęp do bioinformatyki (udział) III / 5 30 lab: dr Marcin Górniak
Seminarium / Seminarium dyplomowe III / 5 / 6 15 / 30 audytorium: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara
Pracownia specjalnościowa / dyplomowa III / 5 / 6 60 / 90 lab: prof. dr hab. M. Ziętara, dr hab. A. Wysocka prof. UG, dr M. Górniak, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Kaczmarczyk-Ziemba, dr M. Mioduchowska, dr A. Naczk, dr B. Wojtasik

 

Przedmioty do wyboru      

Specjalnościowe

Diagnostyka molekularno-biochemiczna

     
Diagnostyka molekularna (udział) III / 6 45
wykład: dr A. Kaczmarczyk-Ziemba
lab: dr A. Kaczmarczyk-Ziemba
Zastosowanie metod analiz filogenetycznych
w diagnostyce
III / 6
15
15
wykład: prof. dr hab. M. Ziętara
lab: dr hab. A. Wysocka prof. UG, mgr M. Kijowska

Specjalnościowe

Neurobiologia

     
Mechanizmy ewolucji (z Biologią) III / 5 30 wykład: prof. dr hab. T. Namiotko
Wspólne      
Podstawy żywienia człowieka III / 6 30 audytorium: dr hab. A. Wysocka prof. UG

 

BIOLOGIA MEDYCZNA II STOPIEŃ

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Seminarium I I / 1 / 2 30 / 30 audytorium: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara
Pracownia specjalnościowa I I / 1 / 2 110 / 120 lab: prof. dr hab. M. Ziętara, dr hab. A. Wysocka prof. UG, dr M. Górniak, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Kaczmarczyk-Ziemba, dr M. Mioduchowska, dr A. Naczk, dr B. Wojtasik
Biologia systemów II / 3 30 wykład: dr A. Kaczmarczyk-Ziemba
Seminarium II II / 3 / 4 30 / 30 audytorium: prof. dr hab. T. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. M. Ziętara
Pracownia specjalnościowa II / dyplomowa II / 3 / 4 150 / 100 lab: prof. dr hab. M. Ziętara, dr hab. A. Wysocka prof. UG, dr M. Górniak, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Kaczmarczyk-Ziemba, dr M. Mioduchowska, dr A. Naczk, dr B. Wojtasik

 

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA I STOPIEŃ

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Podstawy genetyki I / 1
15
20
wykład: dr hab. A. Wysocka prof. UG
lab: dr B. Wojtasik, mgr M. Kijowska
Zasady pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych I / 1
15
30
wykład: dr A. Iglikowska, prof. dr hab. T. Namiotko, dr B. Wojtasik
warsztaty: dr A. Iglikowska, prof. dr hab. T. Namiotko, dr B. Wojtasik
Podstawy genetyki populacyjnej i konserwatorskiej I / 2 15 audytorium: dr A. Kaczmarczyk-Ziemba, dr A. Iglikowska
Wstęp do bioinformatyki (udział)
II / 4 30 lab: dr M. Górniak
Medyczne zastosowania genetyki populacji (udział) III / 5
15
15
wykład: -
lab: dr A. Naczk
Bioinformatyka w diagnostyce (udział)
III / 6 30 / 30
wykład: prof. dr hab. M. Ziętara
lab: prof. dr hab. M. Ziętara, dr M. Górniak
Seminarium / Seminarium dyplomowe III / 5 / 6 15 / 45 audytorium: prof. dr hab. Namiotko, dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. Ziętara
Pracownia specjalnościowa / dyplomowa III / 5 / 6 60 / 90 lab: prof. dr hab. Namiotko, dr hab. Wysocka prof UG, prof. dr hab. Ziętara, dr Górniak, dr Iglikowska, dr Jurczak-Kurek, dr Kaczmarczyk-Ziemba, dr M. Mioduchowska, dr Naczk, dr Wojtasik

 

Przedmioty do wyboru      
Diagnostyka bakteriologiczna II / 3
15
15
wykład: dr A. Jurczak-Kurek
lab: dr A. Jurczak-Kurek
Mechanizmy ewolucji III / 5
30
audytorium: prof. dr hab. T. Namiotko
Analiza mikrobiota w medycynie
III / 6 15 audytorium: dr A. Kaczmarczyk-Ziemba
Bakteriofagi III / 6 15 audytorium: dr A. Jurczak-Kurek

 

OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I STOPIEŃ

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Genetyka ogólna z elementami genetyki konserwatorskiej I / 1
30
15
wykład: dr hab. A. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. T. Namiotko, dr A. Kaczmarczyk-Ziemba
lab: dr A. Iglikowska
Ekologia molekularna II / 3 15 wykład: dr M. Mioduchowska, dr A. Iglikowska
Metody molekularne w identyfikacji gatunków (udział) II / 3
15
30
wykład: dr hab. A. Wysocka prof. UG, dr M. Górniak
lab: mgr M. Kijowska
Podstawy ekotoksykologii II / 3 15 wykład: dr A. Iglikowska, dr B. Wojtasik
Rola mikrobiomu w kształtowaniu przystosowań II / 3 15 wykład: dr A. Kaczmarczyk-Ziemba
Ewolucyjne podstawy bioróżnorodności II / 4
15
15
wykład: prof. dr hab. T. Namiotko
lab: prof. dr hab. T. Namiotko
Zoologiczne metody oceny jakości wód III / 5 15 lab: mgr A. Szwarc
Seminarium III / 5 / 6 15 / 30 audytorium: prof. dr hab. Namiotko, dr hab. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. Ziętara
Pracownia specjalnościowa / dyplomowa III / 5 / 6 30 / 90 lab: prof. dr hab. Namiotko, dr hab. Wysocka prof. UG, prof. dr hab. Ziętara, dr Górniak, dr Iglikowska, dr Jurczak-Kurek, dr Kaczmarczyk-Ziemba, dr M. Mioduchowska, dr Naczk, dr Wojtasik

 

Przedmioty do wyboru      

Specjalnościowe

Ekologia obszarów zurbanizowanych

     
Gatunki obce i inwazyjne dla środowiska naturalnego (udział) (z Biologią) III / 5 15
wykład: dr B. Wojtasik
Wspólne      
Podstawy ekologii morza
III / 5 15 audytorium: dr A. Iglikowska
Środowisko Morza Bałtyckiego
III / 5 15 audytorium: dr A. Iglikowska
Metody inwentaryzacji zwierząt bezkręgowych
III / 6 15 lab: prof. dr hab. T. Namiotko

 

BIOINFORMATYKA I STOPIEŃ

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Bioróżnorodność i podstawy taksonomii I / 1
20
30
wykład: prof. dr hab. M. Ziętara, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Naczk
lab: prof. dr hab. M. Ziętara, dr A. Naczk
Biologia molekularna i genetyka (udział) II / 3
30
30
wykład: dr hab. A. Wysocka prof. UG
lab: dr B. Wojtasik
Pracownia rotacyjna II / 4 30 lab: prof. dr hab. M. Ziętara, dr M. Górniak, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Naczk
Filogenetyka molekularna (udział) III / 5
30
30
wykład: prof. dr hab. M. Ziętara
lab: prof. dr hab. M. Ziętara
Seminarium dyplomowe III / 6 30 audytorium: prof. dr hab. M. Ziętara
Pracownia dyplomowa
III / 6 90 lab: prof. dr hab. M. Ziętara, dr M. Górniak, dr A. Jurczak-Kurek, dr A. Naczk

 

Przedmioty do wyboru      
Elementy genetyki i diagnostyki bakterii (udział) II / 4
30
lab: dr A. Jurczak-Kurek
Geny i populacje w czasie i przestrzeni
III / 5 30 lab: dr M. Mioduchowska
Drzewo życia III / 6 30 lab: dr M. Górniak

 

PSYCHOLOGIA, NEUROBIOPSYCHOLOGIA

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

III / 6

V / 10

30
wykład: dr hab. A. Wysocka prof. UG

 

KRYMINOLOGIA II STOPIEŃ

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Ujawnianie śladów i dowodów przestepstw (udział) I / 2 60 wykład: dr M. Górniak
Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi (udział)
II / 4
30
45
wykład: dr M. Górniak
lab: dr M. Górniak

 

KRYMINOLOGIA II STOPIEŃ niestacjonarne

Przedmioty obowiązkowe Rok / sem. Liczba h Prowadzący
Ujawnianie śladów i dowodów przestepstw (udział) I / 2 30 wykład: dr M. Górniak
Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi (udział) II / 4
15
20
wykład: dr M. Górniak
lab: dr M. Górniak
 
 

 

Załącznik Rozmiar
podstawy-genetyki-harmonogram-2022-23.pdf 189.22 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10 Kwiecień, 2020 - 15:07; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 22 Listopad, 2022 - 17:16; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz