Koła Naukowe

Koło Genetyczne

Studenckie Naukowe Koło Genetyczne rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Realizowane projekty naukowe skupiają się wokół badania różnorodności i zmienności genetycznej populacji różnych gatunków zwierząt, występujących na obszarze Polski i Europy. Studenci podejmują tematy często marginalizowane w nauce, a dotyczące populacji zwierząt powszechnie występujących, takich jak koty wolnożyjące i psy kundle.

Tematyka badawcza:

Logo Koło Genetyczne

  • Detekcja endosymbiotycznej bakterii Wolbachia u wybranych gatunków chrząszczy myrmekofilnych;

  • Analiza zmienności genetycznej wybranych gatunków pluskwiaków słodkowodnych;

  • Badanie bioróżnorodności populacji kotów (Felis catus L.) wolnożyjących;

  • Badanie bioróżnorodności populacji psów kundli (Canis lupus familiaris L.).

 

 

 

Opiekunowie: dr Barbara Wojtasik, dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba

Przewodniczący: Nina Tyszkiewicz –  n.tyszkiewicz.100@studms.ug.edu.pl
 
Zastępca: Natalia Zagórska – n.zagorska.190@studms.ug.edu.pl
 
Sekretarz: Wiktoria Lisiecka – w.lisiecka.022@studms.ug.edu.pl
 
 
Wyniki badań naukowych zostały przedstawione na konferencjach naukowych, a także ukazały się w formie publikacji. Członkowie Koła biorą również aktywny udział w seminariach naukowych, konferencjach i warsztatach, są także współorganizatorami Konferencji Młodych Naukowców organizowanej na UG. 

Działalność Koła obejmuje również przedsięwzięcia mające na celu promowanie i popularyzację nauki, w tym warsztaty naukowe, Bałtycki Festiwal Nauki itp. Prezentujemy przykładowe materiały ze zrealizowanych warsztatów dla dzieci i młodzieży:

Członkowie Koła wzięli udział w kampanii „Kwiecień miesiącem SAOLI”, ogłoszonej przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów EAZA.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie i prosimy o kontakt z przewodniczącym, bądź opiekunami Koła. Do zobaczenia!


W dniach 26-27 kwietnia 2018r. przedstawiciele Studenckiego Naukowego Koła Genetycznego, Małgorzata Sakowicz i Mateusz Kaszubski, wzięli udział w XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe – szkołą twórczego działania” w Olsztynie, prezentując referat pod tytułem „Spadek bioróżnorodności populacji kotów wolnożyjących na terenie Trójmiasta”.
Referat został wyróżniony przez Komitet Naukowy. Przygotowany został artykuł naukowy o tym samym tytule, który zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych.
 
Praca została wykonana pod kierunkiem Opiekuna Naukowego projektu: Pani dr Barbary Wojtasik.
 
Nagrodzony referat możesz zobaczyć tutaj.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17 Kwiecień, 2020 - 13:35; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 22 Listopad, 2022 - 16:43; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz

Koło Hydrobiologii i Ochrony Wód

Logo Koła HydrobiologiiStudenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód (SKNHiOW) powstało w 1983 roku. Podstawowym obszarem zainteresowań i badań wykonywanych w ramach działalności Koła są analizy faunistyczne i zoocenologiczne zwierząt meiobentonicznych (głównie skorupiaków Copepoda i Ostracoda) zasiedlających różnorodne zbiorniki wodne na terenie Polski i poza jej granicami.
 
Ponadto prowadzone są analizy stanu ekologicznego zbiorników wodnych, rzek oraz obszarów morskich przy wykorzystaniu głównych taksonów meiobentosowych jako biomarkerów.
 
Występowanie zgrupowań badanych organizmów analizowane jest na tle szeregu czynników środowiskowych fizycznych i chemicznych określających właściwości wody m.in: temperatura, przewodnictwo elektrolityczne, zasolenie, pH, stężenie metali ciężkich oraz substancji biogenicznych (azotanów, fosforanów i amoniaku). 
Wyniki prowadzonych badań naukowych były prezentowane przez członków Koła na licznych konferencjach oraz opublikowane w czasopismach naukowych. Poza działalnością naukową, członkowie Koła uczestniczyli w popularyzowaniu szeroko rozumianej tematyki hydrobiologicznej podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Nocy Biologów.

Obecnie realizowany jest projekt pt. „Ocena stanu ekologicznego strefy brzegowej Morza Bałtyckiego na podstawie występowania zgrupowań meiobentosu”. Próby meiobentosowe pobierane są z dziesięciu stanowisk rozmieszczonych wzdłuż brzegu morza na terenie Gdańska - od plaży Stogi do Ujścia Wisły. Dokonywana jest również ocena właściwości fizykochemicznych wody. Dalsza analiza prób przeprowadzana jest w laboratorium w Katedrze Genetyki i Biosystematyki.
 
Zachęcamy do współpracy wszystkich studentów, którzy interesują się tematyką hydrobiologiczną, lubią pracę zarówno w terenie jak i w laboratorium. Zapraszamy!

 
Przewodniczący: Agata Liszewska - liszewska.agata@outlook.com
Zastępca: Monika Krzywicka - m.krzywicka.004@studms.ug.edu.pl
 
 

Nagroda Czerwonej RóżySKNHiOW otrzymało nominację Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w prestiżowym konkursie o Nagrodę „Czerwonej Róży” dla Najlepszego Koła Naukowego w roku akademickim 2008/2009.

 

 

 


Poster - "Stan ekologiczny strefy brzegowej Mierzei Wiślanej w rejonie przyszłego kanału żeglugowego"


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17 Kwiecień, 2020 - 14:01; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 15 Grudzień, 2022 - 11:59; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz