Wnioski do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Wszystkie osoby planujące procedury i doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt i ich przeprowadzenie muszą uzyskać zgodę Lokalnej Komisji Etycznej (LKE).

Instrukcja:

1. Wnioski o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia należy wypełnić zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie LKE w Bydgoszczy (https://whibz.pbs.edu.pl/pl/nauka-i-badania/lokalna-komisja-etyczna). 

2. Wypełniony wniosek należy przekazać do weryfikacji i zatwierdzenia przewodniczącemu Zespołowi Doradczemu ds. Dobrostanu Zwierząt, dr. Witoldowi Żakowskiemu (w wersji elektronicznej na witold.zakowski@ug.edu.pl) najpóźniej 7 dni przed złożeniem wniosku.

3. Ewentualne uwagi dotyczące składanego wniosku przekazane zostaną drogą elektroniczną, a poprawiony wniosek należy ponownie przesłać do przewodniczącego Zespołu. 

4. Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu wniosku należy go wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisać i dostarczyć wniosek do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad dobrostanem zwierząt w jednostce – dr. Witolda Żakowskiego (Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, pokój B444),

5. Przed wysłaniem do LKE, na wniosku należy uzyskać podpis kierownika jednostki – dziekana Wydziału Biologii, prof. dr. hab. Dariusza Szlachetko (Dziekanat Wydziału Biologii, pokój C201).
 

 

Uśmiercenie zwierząt w celu pobrania tkanek

Zgodnie z Ustawą, zgoda LKE nie jest wymagana jeżeli zaplanowane jest uśmiercenie zwierzęcia wyłącznie po to, aby wykorzystać jego narządy lub tkanki do celów określonych w art. 3 Ustawy. Tego typu przypadki są rozpatrywane i monitorowane przez Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt przy Wydziale Biologii. 

Instrukcja:

Pismo skierowane do Zespołu o planowanym uśmierceniu zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek należy dostarczyć do przewodniczącego Zespołu, dr. Witolda Żakowskiego (Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, pokój B444). Pismo powinno zawierać następujące informacje: gatunek, liczba zwierząt, płeć i wiek, osoba uśmiercająca, cel uśmiercenia, oraz podpis osoby odpowiedzialnej za doświadczenie.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2022 - 12:29; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 8. luty 2023 - 08:58; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz