Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt

Zgodnie z Ustawą (Dz. U. 2015 poz. 266 z póź. zm.) na Wydziale Biologii UG został utworzony Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt. Do zadań zespołu należy:

1) udzielanie porad:

a) w sprawach:

– związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
– znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji,
– prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
– związanych z organizowanymi szkoleniami,

b) dotyczących stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, a także przekazywanie na bieżąco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad;

2) opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;

3) monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek oraz ułatwianie wzajemnego udostępniania pozyskanych narządów lub tkanek między hodowcami, dostawcami i użytkownikami;

4) monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;

5) zgłaszanie hodowcy, dostawcy lub użytkownikowi przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;

6) kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia;

7) opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.

 

Skład zespołu 

Przewodniczący zespołu:
dr Witold Żakowski – Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka (witold.zakowski@ug.edu.pl),

Stali członkowie zespołu:
dr Dorota Myślińska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka (dorota.myslinska@ug.edu.pl)
dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG, Katedra Biologii Molekularnej (stefan.tukaj@ug.edu.pl)
dr Grzegorz Zaniewicz, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców (grzegorz.zaniewicz@ug.edu.pl)
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2022 - 12:05; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 9. Grudzień 2022 - 12:43; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz