Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii

pracownia BMB

Celem naszych badań jest dokładne poznanie mechanizmów regulacji replikacji DNA oraz ekspresji genów u organizmów prokariotycznych a głównym obiektem badań w tej pracowni jest nie tylko bakteria Escherichia coli także wiele gatunków bakterii morskich. Zajmujemy się także mechanizmami odpowiedzi bakterii na stany głodu i stresu.