Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim

IBB

Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim jest jednostką współpracy pomiędzy Instytutem PAN a UG. Tematyka badawcza Pracowni skupiona jest na badaniach nad molekularnymi mechanizmami chorób genetycznych i autoimmunologicznych człowieka (głównie z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych oraz chorób skórnych) oraz możliwościami leczenia tych schorzeń. W naszej Pracowni prowadzone są ponadto badania nad mechanizmami regulacji ekspresji genów i replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Obecnie w jednostce zatrudnione są cztery osoby: Prof. PAN dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, Prof. PAN dr hab. Alicja Węgrzyn, dr Piotr Golec, dr Marta Moskot.

 

Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN
afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim - pracownicy

Kierownik Pracowni

Profesorowie nadzwyczajni PAN

 

Asystenci

Doktoranci