Pracownia Genetyki Molekularnej

pracownia GM

W tej pracowni prowadzimy badania z zakresu taksonomii molekularnej i filogenezy organizmów porostowych. Tutaj zajmujemy się również badaniem rozwoju różnych bakteriofagów w naturalnych warunkach wzrostu oraz opracowujemy metody szybkiego wykrywania patogennych mikroorganizmów m.in. z zastosowaniem technologii elektrycznych biochipów.