Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka

pracownia GiGC

W tej pracowni zajmujemy się badaniem molekularnych mechanizmów chorób genetycznych człowieka a w szczególności lizosomalnych chorób spichrzeniowych oraz opracowujemy nowe sposoby ich leczenia.