Prace dyplomowe i nabór

Tematyka prac dyplomowych i zasady naboru do Katedry

Licencjat

Do wykonywania pracy licencjackiej w Katedrze zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej genetyki i badania bioróżnorodności.

Magisterskie Studia Uzupełniające (MSU)

Na MSU zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką prowadzonych w Katedrze badań, jak również osoby odważne, które chcą realizować indywidualne projekty i pomysły pod nadzorem osób z naszego zespołu. Obecnie prowadzone prace magisterskie związane są zarówno z pracami laboratoryjnymi, jak i z hydrobiologicznymi pracami terenowymi. Naszych magistrantów szkolimy w kierunku dobrego poznania i umiejętności wykorzystania w praktyce narzędzi molekularnych (głównie DNA) oraz ekologicznych metod numerycznych niezbędnych współczesnemu biologowi w badaniu szeroko rozumianej różnorodności biologicznej.

 

Cykl kształcenia od 2021

Genetyka i biologia eksperymentalna

 • Eksperymentalna ocena toksycznego działania wybranych chemicznych i fizycznych czynników środowiskowych na bezkręgowce słodkowodne
 • Analiza relacji filogenetycznych wybranych gatunków zwierząt
 • W poszukiwaniu gatunków kryptycznych – analiza polimorfizmu genetycznego wybranych gatunków skorupiaków
 • Stopień zróżnicowania genetycznego populacji wybranych gatunków bezkręgowców w kontekście zainfekowania bakteriami endosymbiotycznymi 
 • Charakterystyka biologiczna i pozycja filogenetyczna bakteriofagów zakażających bakterie z rodzaju Enterococcus, Staphylococcus i Pseudomonas
 • Markery molekularne w ewolucji i systematyce rodzaju Gyrodactylus
 • Zmienność genetyczna Luronium natans w wybranych jeziorach Pojezierza Kaszubskiego
 • Zmienność genetyczna przedstawicieli kompleksu Dactylorhiza incarnata/maculata

Biologia środowiskowa

 • Ocena stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek za pomocą biowskaźników, w szczególności organizmów meiobentosowych
 • Różnorodność taksonomiczna zoobentosu wód śródlądowych obszarów (sub-)arktycznych i (sub-)tropikalnych
 • Wpływ czynników środowiskowych na zmienność morfologiczną bezkręgowców wód śródlądowych
 • Wykorzystanie wskaźników bioróżnorodności i biotestów w ocenie środowisk wodnych (morskich, słodkowodnych, antropogenicznych)
 • Ocena toksycznego działania wybranych leków oraz środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych na słodkowodne organizmy meiobentosowe
 • Proces kalcyfikacji u organizmów morskich
 • Udział bezkręgowców morskich w obiegu pierwiastków w środowisku morskim
 • Wpływ czynników środowiskowych na występowanie bezkręgowców wodnych w wybranych rejonach geograficznych
 • Ekologia ewolucyjna bezkręgowców wodnych: cechy historii życiowych i sposobu rozmnażania jako wyznaczniki sukcesu ewolucyjnego
 • Wpływ fizycznych i chemicznych czynników środowiska na proces akumulacji metali w muszlach i szkieletach bezkręgowców morskich
 • Wpływ zakwaszenia oceanu na wybrane procesy fizjologiczne fauny morskiej
 • Rekonstrukcja zmian środowisk jeziornych na podstawie subfosylnych szczątków małżoraczków (Ostracoda)
 • Biosystematyka bezkręgowców wodnych ze szczególnym uwzględnieniem morfometrii geometrycznej u współczesnych i subfosylnych małżoraczków (Ostracoda)
 • Ocena poziomu klonalności Luronium natans w wybranych jeziorach Pojezierza Kaszubskiego
 
Cykl kształcenia do 2021

Genetyka ewolucyjna

 • Analiza struktury genetycznej populacji wybranych gatunków zwierząt w aspekcie ewolucyjnym, ekologicznym i konserwatorskim
 • W poszukiwaniu gatunków kryptycznych – analiza polimorfizmu genetycznego wybranych gatunków zwierząt
 • Integratywne badania radiacji adaptatywnej w jeziorach starożytnych
 • Analiza składu mikroorganizmów i profili metabolicznych społeczności bakteryjnych zwierząt związanych z różnymi środowiskami
 • Molekularna identyfikacja bakterii endosymbiotycznych u bezkręgowców i analiza relacji filogenetycznych gospodarz–endosymbiont
 • Analiza zmienności genetycznej mtDNA u zwierząt
 • Analizy polimorfizmów genetycznych w celach diagnostycznych i rekonstrukcjach filogenetycznych
 • Zróżnicowanie populacji kotów wolnożyjących i kundli z wybranych rejonów badawczych

Taksonomia i filogeografia

 • Biosystematyka bezkręgowców wodnych ze szczególnym uwzględnieniem morfometrii geometrycznej u współczesnych i subfosylnych małżoraczków (Ostracoda)
 • Filogeografia obunogów z rodzajów Gammarus, Synurella, Niphargus z rejonu Półwyspu Bałkańskiego
 • Filogeografia ośliczki pospolitej Asellus aquaticus w Europie

Hydrobiologia

 • Ocena stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek za pomocą biowskaźników, w szczególności organizmów meiobentosowych
 • Różnorodność taksonomiczna zoobentosu wód śródlądowych obszarów (sub-)arktycznych i (sub-)tropikalnych
 • Wpływ czynników środowiskowych na zmienność morfologiczną bezkręgowców wód śródlądowych
 • Wykorzystanie wskaźników bioróżnorodności i biotestów w ocenie środowisk wodnych (morskich, słodkowodnych, antropogenicznych)
 • Ocena toksycznego działania wybranych leków oraz środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych na słodkowodne organizmy meiobentosowe
 • Proces kalcyfikacji u organizmów morskich
 • Wkład bezkręgowców morskich w obieg pierwiastków w środowisku morskim

Ekologia zwierząt

 • Wpływ czynników środowiskowych na występowanie bezkręgowców wodnych w wybranych rejonach geograficznych
 • Ekologia ewolucyjna bezkręgowców wodnych: cechy historii życiowych i sposobu rozmnażania jako wyznaczniki sukcesu ewolucyjnego
 • Wpływ fizycznych i chemicznych parametrów środowiska na proces akumulacji metali w muszlach i szkieletach bezkręgowców morskich
 • Wpływ zakwaszenia oceanu na wybrane procesy fizjologiczne fauny morskiej

Biologia molekularna / medyczna

 • Diagnostyka molekularna bakterii endosymbiotycznych w owocach morza i jadalnych owadach
 • Badanie bioróżnorodności z wykorzystaniem metagenomiki

Paleoekologia i archeobotanika

 • Rekonstrukcja zmian środowisk jeziornych na podstawie subfosylnych szczątków małżoraczków (Ostracoda)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10 Kwiecień, 2020 - 16:19; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 29 Czerwiec, 2021 - 14:31; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz