Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii | Wydział Biologii

Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii

 
Wybrane Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii
 
Numer zarządzenia Data zarządzenia Tytuł
zarządzenia
Treść zarządzenia
4/2018 27.07.2018 w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową jednostek ogólnowydziałowych PDF
3/2018 20.07.2018 w sprawie nagród za najlepsze prace magisterskie wykonane i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
zal 4 20.07.2018 Wysokość i nazwy nagród za najlepsze prace magisterskie wykonwne i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
2/2018 15.06.2018 w sprawie zmiany zarządzenia 2/2017 dotyczącego przyznawania "Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe" PDF
zal 2 15.06.2018 Liczba i wysokość Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe PDF
1/2018 19.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia 2/2017 dotyczącego przyznawania "Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe" PDF
zal 1 19.02.2018
Regulamin przyznawania nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe
PDF
11/2017 08.12.2017 w sprawie zasad i procedur doskonalenia jakości procesu dydaktycznego PDF
9/2017 19.10.2017 w sprawie z wprowadzenia regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej PDF
zal 1 19.10.2017
R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: zmywarka laboratoryjna ANIMA 970 PM DZ
PDF
zal 2 19.10.2017 R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: system do elektroforezy kapilarnej PDF
zal 3 19.10.2017 R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: cytometr przepływowy Beckman-Coulter FC500 PDF
zal 4 19.10.2017 R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai G2 T12 Spirit BioTwin FEI Company PDF
zal 5 19.10.2017 R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: analizator genetyczny Roche 454 GS Junior PDF
8/2017 02.08.2017 w sprawie prowadzenia dokumentacji związanej z procesem dyplomowania PDF
7/2017 20.07.2017 zmieniające zarządzenie nr 6/2017 w sprawie nagród za najlepsze prace magisterskie wykonane i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
6/2017 14.07.2017 w sprawie nagród za najlepsze prace magisterskie wykonane i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
zal 1 14.07.2017 Regulamin przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody PDF
zal 2 14.07.2017 Regulamin przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską o charakterze bio-innowacyjnym PDF
zal 3 14.07.2017 Regulamin przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską eksperymentalną PDF
zal 4 14.07.2017 Wysokość i nazwy nagród za najlepsze prace magisterskie wykonwne i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
5/2017 29.06.2017 w sprawie przygotowania i udostępniania studentom zagadnień na egzamin dyplomowy z wiedzy ogólnej w zakresie ukończonego II stopnia studiów PDF
4/2017 19.06.2017 wprowadzające zapis w sylabusach przedmiotów realizowanych na studiach prowadzonych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego dotyczący uczestniczenia studentów w zajęciach dydaktycznych PDF
3/2017 19.06.2017 w sprawie określenia zasad prowadzenia seminariów na studiach II stopnia realizowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego PDF
2/2017 14.06.2017 w sprawie przyznawania "Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe" PDF
zal 1 14.06.2017 Regulamin Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe PDF
zal 2 14.06.2017 Liczba i wysokość Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe PDF
1/2016 21.03.2016 w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową jednostek ogólnowydziałowych PDF
1/2015 20.02.2015 zmieniające Zarządzenie 2/2013 w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową PDF
zal 1 20.02.2015 wniosek o dofinansowanie zadania badawczego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (DS-UPB) ze środków będących w dyspozycji Dziekana DOC
5/2014 18.06.2014 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego PDF
4/2014 04.06.2014 w sprawie zmiany zarządzenia Dziekana WB 3/2013 w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu PDF
1/2014 16.01.2014 w sprawie zasad wykorzystania części kosztów pośrednich w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych PDF
5/2013 11.06.2013 w sprawie zasad i procedur doskonalenia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego PDF
1/2013 15.01.2013 w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych w przejazdach krajowych PDF
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 października 2018 roku, 10:50