fbpx Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim | Wydział Biologii

Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim | Wydział Biologii

Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim

IBB

Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim jest jednostką współpracy pomiędzy Instytutem PAN a UG. Tematyka badawcza Pracowni skupiona jest na badaniach nad molekularnymi mechanizmami chorób genetycznych i autoimmunologicznych człowieka (głównie z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych oraz chorób skórnych) oraz możliwościami leczenia tych schorzeń. W naszej Pracowni prowadzone są ponadto badania nad mechanizmami regulacji ekspresji genów i replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Obecnie w jednostce zatrudnione są cztery osoby: Prof. PAN dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, Prof. PAN dr hab. Alicja Węgrzyn, dr Piotr Golec, dr Marta Moskot.

 

Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN
afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim - pracownicy

Kierownik Pracowni

Profesorowie nadzwyczajni PAN

 

Asystenci

Doktoranci

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 listopada 2016 roku, 8:44