fbpx Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii

Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii

 
Wybrane Zarządzenia Dziekana Wydziału Biologii
 
Numer zarządzenia Data zarządzenia Tytuł
zarządzenia
Treść zarządzenia
15/2020 08.06.2020
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie nagród za najlepsze prace magisterskie wykonane i obronione na Wydziale Biologii UG
PDF
14/2020 05.06.2020
zmieniające Zarządzenie nr 1 1 20 19 Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana Wydziału Biologii
PDF
13/2020 02.06.2020
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród Rektora UG dla nauczycieli akademickich za rok 2019
PDF
12/2020 02.06.2020
w sprawie przyznawania „Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe”
PDF
zal 1 02.06.2020
Regulamin przyznawania nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe
PDF
zal 2 02.06.2020
Liczba i wysokość Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe
PDF
4/2020 03.02.2020 w sprawie Konkursu Projektów Badań Naukowych Młodych Naukowców PDF
zal 1 03.02.2020 Rerulamin Konkursu Projektów Badań Naukowych Młodych Naukowców PDF
zal.1.1 03.02.2020 Wniosek o sfinansowanie Projektu Badań Naukowych Młodyego Naukowca oraz uczestnika Studiów Doktoranckich DOC
zal 1.2 03.02.2020 Karta oceny merytorycznej wniosku Konkursu Młodych Naukowców Wydziału Biologii w roku 2020 PDF
zal 1.3 03.02.2020 Kosztorys/Sprawozdanie dot. środków finansowych planowanych/poniesionych w ramach konkursu Konkursu Projektów Badań Naukowych Młodych Naukowców Excel
3/2020 31.01.2020 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców PDF
2/2020 22.01.2020 w sprawie powołania Komisji ds. odznaczeń państwowych i medalu KEN PDF
1/2020 10.01.2020
w sprawie zasad podziału środków na finansowanie zadań badawczych na Wydziale Biologii w 2020 roku
PDF
27/2019 18.12.2019 w sprawie przedmiotów uwzględnianych przy obliczaniu średniej ocen PDF
26/2019 18.12.2019 w sprawie określenia kryteriów studiowania awansem PDF
25/2019 18.12.2019
w sprawie zezwolenia na studiowanie w następnym semestrze – określenie długu punktowego
PDF
24/2019 18.12.2019 w sprawie zakresu i warunków prowadzenia zajęć w języku obcym na Wydziału Biologii PDF
17/2019 05.12.2019
w sprawie powołania wydziałowej Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach Programu PROM
PDF
16/2019 26.11.2019
w sprawie wysokości rekompensaty dla doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w roku akademickim 2019/2020
PDF
15/2019 05.11.2019
zmieniające Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
PDF
14/2019 31.10.2019 w sprawie utworzenia rad programowych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Biologii PDF
13/2019 31.10.2019
w sprawie powołania pełnomocnika do projektu „European University of the seas” – SEA-EU z dnia 31 października 2019 roku
PDF
12/2019 03.10.2019
w sprawie powołania Komisji ds. bezpieczeństwa biologicznego
PDF
11/2019 03.10.2019 w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana Wydziału Biologii PDF
8/2019 25.06.2019
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie nagród za najlepsze prace magisterskie wykonane i obronione na Wydziale Biologii UG
PDF
7/2019 06.06.2019
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przyznawania „Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe”
PDF
6/2019 25.02.2019
w sprawie uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Biologii
PDF
5/2019 22.02.2019
zmieniające zarządzenie nr 11/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zasad i procedur doskonalenia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
PDF
4/2019 22.02.2019 w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych PDF
zal 1 22.02.2019 harmonogram hospitacji zajęć w Katedrze Excel
3/2019 14.01.2019
w sprawie wysokości specjalnych dodatków dla pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych
PDF
2/2019 14.01.2019 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Strategii HR PDF
1/2019 09.01.2019
zmieniające Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
PDF
5/2018 14.11.2018
w sprawie wysokości rekompensaty dla doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w roku akademickim 2018/2019
PDF
4/2018 27.07.2018 w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową jednostek ogólnowydziałowych PDF
3/2018 20.07.2018 w sprawie nagród za najlepsze prace magisterskie wykonane i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
zal 4 20.07.2018 Wysokość i nazwy nagród za najlepsze prace magisterskie wykonwne i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
2/2018 15.06.2018 w sprawie zmiany zarządzenia 2/2017 dotyczącego przyznawania "Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe" PDF
zal 2 15.06.2018 Liczba i wysokość Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe PDF
1/2018 19.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia 2/2017 dotyczącego przyznawania "Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe" PDF
zal 1 19.02.2018
Regulamin przyznawania nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe
PDF
11/2017 08.12.2017 w sprawie zasad i procedur doskonalenia jakości procesu dydaktycznego PDF
9/2017 19.10.2017 w sprawie z wprowadzenia regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej PDF
zal 1 19.10.2017
R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: zmywarka laboratoryjna ANIMA 970 PM DZ
PDF
zal 2 19.10.2017 R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: system do elektroforezy kapilarnej PDF
zal 3 19.10.2017 R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: cytometr przepływowy Beckman-Coulter FC500 PDF
zal 4 19.10.2017 R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai G2 T12 Spirit BioTwin FEI Company PDF
zal 5 19.10.2017 R E G U L A M I N korzystania z urządzenia: analizator genetyczny Roche 454 GS Junior PDF
8/2017 02.08.2017 w sprawie prowadzenia dokumentacji związanej z procesem dyplomowania PDF
7/2017 20.07.2017 zmieniające zarządzenie nr 6/2017 w sprawie nagród za najlepsze prace magisterskie wykonane i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
6/2017 14.07.2017 w sprawie nagród za najlepsze prace magisterskie wykonane i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
zal 1 14.07.2017 Regulamin przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody PDF
zal 2 14.07.2017 Regulamin przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską o charakterze bio-innowacyjnym PDF
zal 3 14.07.2017 Regulamin przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską eksperymentalną PDF
zal 4 14.07.2017 Wysokość i nazwy nagród za najlepsze prace magisterskie wykonwne i obronione na Wydziale Biologii UG PDF
5/2017 29.06.2017 w sprawie przygotowania i udostępniania studentom zagadnień na egzamin dyplomowy z wiedzy ogólnej w zakresie ukończonego II stopnia studiów PDF
4/2017 19.06.2017 wprowadzające zapis w sylabusach przedmiotów realizowanych na studiach prowadzonych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego dotyczący uczestniczenia studentów w zajęciach dydaktycznych PDF
3/2017 19.06.2017 w sprawie określenia zasad prowadzenia seminariów na studiach II stopnia realizowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego PDF
2/2017 14.06.2017 w sprawie przyznawania "Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe" PDF
zal 1 14.06.2017 Regulamin Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe PDF
zal 2 14.06.2017 Liczba i wysokość Nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe PDF
1/2016 21.03.2016 w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową jednostek ogólnowydziałowych PDF
1/2015 20.02.2015 zmieniające Zarządzenie 2/2013 w sprawie określenia zasad podziału środków na działalność statutową PDF
zal 1 20.02.2015 wniosek o dofinansowanie zadania badawczego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (DS-UPB) ze środków będących w dyspozycji Dziekana DOC
5/2014 18.06.2014 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego PDF
4/2014 04.06.2014 w sprawie zmiany zarządzenia Dziekana WB 3/2013 w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu PDF
1/2014 16.01.2014 w sprawie zasad wykorzystania części kosztów pośrednich w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych PDF
5/2013 11.06.2013 w sprawie zasad i procedur doskonalenia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego PDF
1/2013 15.01.2013 w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych w przejazdach krajowych PDF
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 czerwca 2020 roku, 12:57