Microbial Resources & Catalogue

Our holdings

The unique profile of KPD holdings is closely linked to the research profile of the Faculty of Biology at the University of Gdańsk within which the collection is embedded. In fact, KPD has emerged from small individual laboratory collections of E. coli mutants, plasmids and laboratory host strains suitable for recombinant DNA research that have been preserved for more than 40 years by members of the scientific community working on molecular biology and microbial genetics.

At present our holdings include:

 • laboratory strains and plasmid vectors used as tools in molecular biology and genetic engineering
 • E. coli mutants used for research on regulation of cellular processes and stress response in prokaryotes
 • natural bacterial strains carrying restriction-modification systems
 • extremophilic microorganisms with potential application in molecular biology, biotechnology and bioengineering
 • marine microorganisms
 • newly isolated clinical or environmental strains or genetic constructs which are subject of ongoing research studies
 • reference microorganisms for teaching purposes
 • natural plasmids
 • cloning/ overproduction vectors                   

KPD catalogue of publicly available strains, published online, can be downloaded below as MS Excel file containing records of the deposits (data minimum set).

You can search the catalogue (using filter option in excel data sheet) by:

 • genus or/and species name
 • source of the strain or its history
 • strain properties
 • strain growth conditions

 

 

Public catalogue

Załącznik Rozmiar
KPD strain public catalogue - update Aug 2017 126.07 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 5. Styczeń 2017 - 12:59; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: sobota, 5. Listopad 2022 - 15:56; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska

ZASOBY KOLEKCJI

Unikatowy charakter zbiorów będących w posiadaniu naszej Kolekcji związany jest ze specyfiką naukową Wydziału Biologii. W kolekcji w sposób bezpieczny przechowywane są szczepy bakteryjne, fagowe oraz wektory plazmidowe, które wyizolowano, skonstruowano lub pozyskano z innych ośrodków naukowych w ramach prac badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim.

 

 • szczepy oraz plazmidy wykorzystywane jako narzędzia w biologii molekularnej czy inżynierii genetycznej
 • szczepy bakteryjne wykorzystywane w badaniach nad przebiegiem i regulacją procesów komórkowych i odpowiedzią na warunki stresowe
 • naturalne szczepy bakterii wytwarzających enzymy restrykcyjne
 • drobnoustroje o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym pochodzące ze środowisk ekstremalnych
 • mikroorganizmy środowiska morskiego
 • szczepy kliniczne lub środowiskowe izolowane w ramach realizowanych na uczelni prac badawczych
 • mikroorganizmy mające walory poznawcze
 • naturalne plazmidy
 • wektory ekspresyjne umożliwiających nadprodukcję i wydajne oczyszczanie białek

Od początku 2016 roku informacje na temat zdeponowanych w KPD szczepów mikroorganizmów sukcesywnie zamieszczane są w międzynarodowej bazie danych - Global Catalogue of Microorganisms.

Aktualny interaktywny KATALOG ogólnodostępnych szczepów zdeponowanych w KPD można pobrać klikając link poniżej załącznik.

Katalog można przeszukiwać stosując w pliku MS Excel opcję filtruj w nagłówku tabeli
pod względem:

 • nazwy rodzajowej lub gatunkowej szczepu
 • źródła pochodzenia szczepu
 • niektórych właściwości szczepu
 • warunków wzrostu

 

KATALOG KPD

Załącznik Rozmiar
KPD strain public catalogue - update Aug 2017 126.07 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Październik 2016 - 15:37; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 - 19:15; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska