Genetyka i Biologia Eksperymentalna - nowy kierunek od 2018/2019

Genetyka i Biologia Eksperymentalna

Genetyka i Biologia Eksperymentalna na Uniwersytecie Gdańskim

 

Program stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna zgodny jest z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym”. Stwarza to szansę indywidualnego kształcenia i umożliwia, m.in. w ramach programów MOSTERASMUS, realizację części studiów na innych uczelniach w kraju i poza jego granicami oraz odbycia praktyk wakacyjnych w europejskich instytucjach nieakademickich, np. firmach, placówkach naukowo badawczych.

 

Program studiów

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w działalności badawczo-rozwojowej. Program kształcenia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna został skonstruowany w sposób zapewniający przyszłym absolwentom pogłębione zrozumienie genetycznej kontroli procesów biologicznych oraz umiejętności ich eksperymentalnego badania i celowej zmiany. Program kierunku zawiera część przedmiotów wspólnych lub podobnych do kierunku Biologia, Biologia medyczna czy Biotechnologia, dotyczy to jednak przedmiotów podstawowych, takich jak chemia, fizyka, biochemia, matematyka, które są niezbędne do stworzenia bazowej wiedzy na każdym kierunku z zakresu biologii molekularnej i eksperymentalnej. Poza tym, program kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna zawiera unikatowy katalog przedmiotów specjalistycznych, dobranych w oparciu o kierunki określone jako kluczowe dla rozwoju nauk przyrodniczych w Krajowym Programie Badań.

 

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Pierwszy rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów, pod koniec semestru drugiego, studenci wybierają jeden z bloków tematycznych: 1) Molekularne
i genetyczne podłoże chorób człowieka, 2) Mikrobiologia molekularna, 3) Genetyka
i biotechnologia roślin
.

Studia pierwszego stopnia Genetyka i Biologia Eksperymentalna kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

 

Sylwetka absolwenta                       

Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z genetyki i inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, a także mikrobiologii medycznej i przemysłowej oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych stosowanych w tych dziedzinach nauki. Będzie również dysponował podstawową wiedzą z chemii, fizyki, matematyki i bioinformatyki. Absolwent będzie rozumiał molekularne, biochemiczne i biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmów, a także interakcji między organizmami a środowiskiem. Dzięki tej wiedzy absolwent będzie umiał zastosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu rozwiązywania problemów badawczych i technologicznych oraz będzie potrafił je twórczo modyfikować i dostosowywać do konkretnych aplikacji. W szczególności, absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia dotyczące kierunków badań, określonych jako kluczowe w Krajowym Programie Badań, w tym przede wszystkim chorób cywilizacyjnych i tworzenia nowych leków, a także zmniejszenia skutków rosnącej konkurencji o zasoby Ziemi poprzez zastosowanie nowoczesnych zdobyczy genetyki i biologii molekularnej w gospodarce rolnej i ochronie środowiska naturalnego. Absolwent będzie znał podstawy ekonomii i zarządzania niezbędne w komercjalizacji badań naukowych z zakresu biologii oraz tworzeniu
i zarządzaniu inkubatorami nowych technologii biologicznych i biomedycznych. Szczególny nacisk zostanie położony również na pozyskanie przez absolwenta umiejętności krytycznej oceny, interpretacji i prezentowania wyników prac i projektów badawczych, również
w języku angielskim.

Absolwenci I stopnia kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych.

 

Zasady rekrutacji na kierunek Genetyka i Biologia Eksperymentalna I stopień – podlinkuj https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20182019/genetyka_i_biologia_eksperymentalna-stacjonarne-i_stopnia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Maj 2018 - 08:13; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Czerwiec 2019 - 21:42; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz