Alina Taylor

Profesor dr hab. Alina Taylor

    Pani Profesor Alina Taylor (z domu Syrtowtt) urodziła się 3  listopada 1927 roku w Wilnie. Naukę rozpoczętą w   Szkole Sióstr Nazaretanek w Nowogródku przerwał wybuch wojny i zesłanie do Kazachstanu. Po ciężkich latach na wygnaniu i powrocie do Polski rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem Profesora Leona Kamieńskiego w Zakładzie Chemii Organicznej. Po ukończeniu studiów, jej zainteresowania naukowe dotyczyły oddziaływań bakteriofagów z wielocukrami otoczek bakterii patogennych oraz enzymów litycznych. Badania prowadzone początkowo wraz z mężem Profesorem Karolem Taylorem realizowała w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz w ośrodkach zagranicznych: w Twyford Laboratories w  Londynie, w Instytucie Biochemii Uniwersytetu Paryskiego (Orsay) i na Uniwersytecie Stanforda. W międzyczasie, w 1963 roku uzyskała stopień doktora, a w 1971 roku doktora habilitowanego. W 1976 roku rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Gdańskim, tworząc swój zespół w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi kierowanej przez Profesora Karola Taylora. W 1982 roku, po reorganizacji i powstaniu  Katedry Biologii Molekularnej Profesora Karola Taylora, Pani Profesor została kierownikiem Katedry Biochemii. Badania prowadzone w Jej zespole pozwoliły między innymi na identyfikację bakteriofagowych enzymów degradujących ściany komórkowe bakterii oraz umożliwiły poznanie nowych mechanizmów, które chronią komórki przed stresem i regulują ekspresję genów.  Po przejściu na emeryturę w 1993 roku kontynuowała swoje badania w Katedrze Biochemii (obecnie Katedrze Biochemii Ogólnej i Medycznej), a następnie w Katedrze Biologii Molekularnej. 
 
    Po zmianie Katedry, z Katedry Biochemii na Katedrę Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, Pani Profesor Alina Taylor zajmowała się naukowo regulacją ekspresji genów w komórkach bakteryjnych na etapie inicjacji transkrypcji. W szczególności Jej projekty dotyczyły kontroli aktywności promotorów genów kodujących podjednostkę sigma-32 polimerazy RNA oraz poli(A) polimerazę I. W związku z tym, badania te były szczególne ważne dla poznania regulacji reakcji komórek bakteryjnych na warunki stresowe pojawiające się w środowisku ich życia, takie jak podwyższona temperatura otoczenia, warunki głodowe lub powodujące zmiany w tempie wzrostu komórek. Jej publikacje z tego okresu ukazały się w takich czasopismach jak Microbiology czy FEMS Microbiology Letters. W okresie pracy w Katedrze Biologii Molekularnej wypromowała dwie Panie doktor – Annę Janaszak-Jasiecką oraz Betę Nadratowską-Wesołowską. Były to dwie ostatnie doktorantki Pani prof. Aliny Taylor, nadanie im stopni doktora odbyło się odpowiednio w latach 2008 i 2010.
 
    Była opiekunem kilkudziesięciu magistrantów, asystentów i doktorantów. Wielu jej uczniów kontynuuje kariery naukowe. Pani Profesor była świetnym organizatorem, co było istotne szczególnie w trudnym okresie PRL-u, gdy zdobywaniu aparatury i odczynników wymagało wiele zachodu i pracy. Była wyjątkową osobą, o niezwykłej kulturze, dbającą o etos pracy, wymagającą i obdarzoną wyrafinowanym poczuciem humoru. Okazywała swoim współpracowników ogromne wsparcie nie tylko w życiu zawodowym lecz również prywatnym. Zmarła 28 lipca 2021 roku, została pochowana na Cmentarzu Katolickim w Sopocie. 
 
Prof. Ewa Laskowska i Prof. Alicja Węgrzyn
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Sierpień 2021 - 09:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 11. Sierpień 2021 - 09:38; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny