Juliusz Tokarski

Profesor dr med. Juliusz Tokarski (1931-2018)

W 1972 roku dr n. med. Juliusz Tokarski w wyniku wygranego konkursu został powołany na kierownika nowo utworzonego Zakładu Fizjologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego oraz na stanowisko docenta. Tytuł profesora uzyskał w roku 1992. W latach 1987-1990 pełnił z wyboru funkcję Dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Po przyjeździe do Gdańska zorganizował praktycznie od podstaw zespół oraz warsztat badawczy i dydaktyczny Zakładu, przekształconego po kilku latach w Katedrę Fizjologii Zwierząt i doprowadził do powstania trzech silnych zespołów naukowych – pracowni związanych z neurofizjologią (a później także z neuroimmunologią), hemodynamiką (wraz z badaniami modelowymi powiązanymi z biocybernetyką) oraz fizjologią stosowaną, głównie w obszarze fizjologii stresu. Pod kierunkiem Profesora Juliusza Tokarskiego Katedra stała się szybko uznaną placówką w zakresie szeroko pojętej fizjologii zwierząt, a w szczególności jako oryginalna, renomowana szkoła naukowa – „neurofizjologia gdańska”, która była i jest do dziś rozpoznawalna w kraju i poza jego granicami jako nowoczesny ośrodek badań naukowych i kształcenia studentów doskonale sprawdzających się w świecie nauki i praktyki. O pozycji międzynarodowej Katedry świadczy między innymi wieloletnia współpraca z takimi ośrodkami jak Instytut Hodowli Zwierząt w Nitrze na Słowacji; Department of Animal Science, Iowa State University, Ames, USA; Department of Physiology, Northeastern Ohio Universities College of Medicine, Ohio, USA; Department of Physiology, Wayne State University School of Medicine, Michigan, USA; czy Centrum Neurobiologii na Uniwersytecie w Montrealu.  
Dorobek naukowy Profesora Juliusza Tokarskiego obejmuje łącznie około 280 pozycji. Był promotorem 29 przewodów doktorskich, siedmioro Jego wychowanków uzyskało stopień doktora habilitowanego, sześcioro z nich objęło stanowiska profesorów, a dwoje uzyskało tytuł. Ponadto recenzował kilkadziesiąt prac doktorskich, habilitacyjnych i pozycji wydawniczych. Profesor Tokarski był członkiem – obok Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego – także Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Był również członkiem szeregu międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak American Society of Animal Science, European Neuroscience Association oraz International Society for the Investigation of Stress. Ponadto profesor Tokarski brał udział w pracach szeregu zespołów specjalistycznych, między innymi Komisji Zastosowań Matematyki Komitetu Badań Podstawowych PAN oraz Komisji Biocybernetyki Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Uzyskał szereg nagród, w tym między innymi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz zespołową Sekretarza Naukowego PAN. W 2014 roku Polskie Towarzystwo Fizjologiczne w uznaniu wieloletniej, owocnej pracy i zasług na rzecz rozwoju nauk fizjologicznych w Polsce nadało Profesorowi Juliuszowi Tokarskiemu – jednemu z ostatnich przedstawicieli niezwykle zasłużonej dla polskiej fizjologii szkoły lwowsko-lubelskiej – tytuł Członka Honorowego.
Profesor Juliusz Tokarski pomimo formalnego przejścia w 2002 roku na emeryturę nadal aktywnie pracował naukowo, przede wszystkim w obszarze fizjologii stresu, prowadził wykłady, konsultował pomysły i prace młodszych kolegów oraz pisał recenzje. Był między innymi inicjatorem i współtwórcą programu nowego kierunku studiów – Neurobiologii, która ostatecznie stała się jedną z dwóch specjalności powołanej na Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2014/15 Biologii medycznej.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 12:16; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 12:16; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz