Weronika Trojniar-Tokarska

Profesor dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska

Prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska

Profesor Weronika Trojniar-Tokarska od 2002 roku pełniła funkcję kierownika Katedry Fizjologii Zwierząt. 13 sierpnia 2008 roku zmarła po długiej i ciężkiej chorobie. Do ostatnich dni kierowała pracą Katedry.

Pani Profesor Weronika Trojniar-Tokarska swoją karierę naukową rozpoczęła w 1972 roku w Katedrze Anatomii Człowieka Akademii Medycznej w Lublinie. Po przeniesieniu się do Gdańska, w latach 1973-1986 pracowała w Katedrze Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku (jako asystent, a od roku 1977 jako adiunkt), a następnie, od 1987 roku, w Katedrze Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 1991 w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego w Warszawie habilitowała się, a w roku 2001 uzyskała tytuł profesora. W latach 1988-1992 pracowała w Center for Studies in Behavioral Neurobiology, Department of Psychology, Concordia University, Montreal, Canada nad neurobiologicznymi mechanizmami powstawania uzależnień.
Była wybitnym specjalistą w dziedzinie neurofizjologii, a Jej prace wywoływały żywy oddźwięk w kraju i na świecie. Spośród wielu poważnych osiągnięć naukowych Pani Profesor wyróżnić należy udział w zbadaniu i opisaniu:

  • regulacji hipokampalnego rytmu theta przez struktury pnia mózgu
  • mechanizmów restytucji funkcji po uszkodzeniach mózgu
  • udziału struktur limbicznych i podwzgórza w regulacji czynności układu immunologicznego

Pamiętać Ją będziemy jako doskonałą Szefową, cenionego nauczyciela akademickiego i wspaniałego, nietuzinkowego człowieka o bardzo silnej osobowości.

Prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska
Prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska

 

Osoby chcące zamieścić na tej stronie teksty poświęcone pani Profesor, proszone są o nadsyłanie materiałów na mój adres

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 25 Styczeń, 2014 - 10:27; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 31 Styczeń, 2017 - 09:25; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz