Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Doktor hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG (†2020)

Kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka w latach 2012-2020

Ukończyła studia biologiczne na UMK w Toruniu (1975). Po studiach pracowała na Akademii Medycznej w Gdańsku (Katedra i Zakład Fizjologii). W 1987 r. przeniosła się na Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii UG, do Katedry Fizjologii Zwierząt. Kierownik Pracowni Regulacji Snu i Czuwania od chwili jej powołania. Autorka/współautorka 36 artykułów w czasopismach z prestiżowej listy JCR Instytutu Filadelfijskiego i wielu innych publikacji. Współredaktorka skryptu i podręcznika „Fizjologia Zwierząt i Człowieka” (wyd. UG). Zainteresowania naukowe: 1) indukcja i regulacja hipokampalnego rytmu theta, 2) regulacja snu i czuwania, 3) chronobiologia rytmów biologicznych, 4) mechanizmy plastyczności mózgu. Udział w 9 projektach finansowanych centralnie i 8 w ramach BW na UG. Członek 3 towarzystw naukowych, w tym członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz sekretarz (1996-2002) i skarbnik (2002-2005) Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. W latach 2014-2015 przewodnicząca Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Gdańsku. Laureatka 7 zespołowych nagród JM Rektora UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 12:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 12:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz