Elżbieta Kaczorowska

Dr Elżbieta Kaczorowska

 

Była cenionym i szanowanym pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudnionym od 1988 roku, czyli od ponad trzydziestu lat. Legitymowała się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi i naukowymi jako uznany ekspert w dziedzinie entomologii, szczególnie entomologii sądowej oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku; była autorką blisko czterdziestu publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i monografiach naukowych oraz artykułów popularno-naukowych, wystąpień popularyzatorskich, czy wreszcie współautorką akademickiego podręcznika „Wprowadzenie do entomologii sądowej” – jedynego tego typu opracowania w Polsce. Dr Kaczorowska była też aktywna na polu działalności w stowarzyszeniach naukowych, tj. European Association for Forensic Entomology, czy Polskim Towarzystwie Entomologicznym, w tym Sekcji Dipterologicznej PTE, gdzie pełniła szereg funkcji, m.in. sekretarza międzynarodowego czasopisma Polish Journal of Entomology (1998-2002, 2011-2013),

Pani Doktor była bardzo cenionym dydaktykiem, szanowanym i lubianym przez studentów, wyróżnionym m.in. w konkursie „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. W okresie zatrudnienia prowadziła zajęcia z kilkudziesięciu przedmiotów, była promotorem, opiekunem lub recenzentem wielu prac magisterskich i licencjackich, a także prac dyplomowych w ramach studiów podyplomowych Biologia sądowa. Zawsze aktywnie zajmowała się też działalnością edukacyjną na rzecz młodzieży szkolnej, m.in. w ramach współpracy ze szkołami, programów edukacyjnych wdrażanych przez Wydział Biologii UG, a Jej działalność zyskała uznanie m.in. w postaci uhonorowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pełniła szereg ważnych funkcji na Wydziale Biologii UG i w innych strukturach Uniwersytetu Gdańskiego, jako Prodziekanem ds. Studenckich i Kształcenia, członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia, członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i wielokrotnie przewodniczącą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, członek Rady Programowej kierunku Ochrona Środowiska oraz Kryminologia. Była też autorką programu i kierownikiem studiów podyplomowych Biologia Sądowa, a także współtworzyła program interdyscyplinarnego kierunku Kryminologia, prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Była bardzo ciepłą, sprawiedliwą, życzliwą wszystkim pracownikom i studentom osobą, na której pomoc w każdej sprawie zawsze można było liczyć. Doradzała, wspierała, wiedzą dzieliła się ze wszystkimi studentami, ale i wymagała. Mimo choroby wciąż była aktywna i twórcza; do ostatnich dni pracowała i pełniła funkcję prodziekana. Cechowało Ją niezwykłe poczucie humoru, do historii Wydziału przejdą jej powiedzonka i dowcipy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Czerwiec 2020 - 17:57; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Czerwiec 2020 - 17:58; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz