Zasoby

ZASOBY KOLEKCJI

Unikatowy charakter zbiorów będących w posiadaniu naszej Kolekcji związany jest ze specyfiką naukową Wydziału Biologii. W kolekcji w sposób bezpieczny przechowywane są szczepy bakteryjne, fagowe oraz wektory plazmidowe, które wyizolowano, skonstruowano lub pozyskano z innych ośrodków naukowych w ramach prac badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim.

 

 • szczepy oraz plazmidy wykorzystywane jako narzędzia w biologii molekularnej czy inżynierii genetycznej
 • szczepy bakteryjne wykorzystywane w badaniach nad przebiegiem i regulacją procesów komórkowych i odpowiedzią na warunki stresowe
 • naturalne szczepy bakterii wytwarzających enzymy restrykcyjne
 • drobnoustroje o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym pochodzące ze środowisk ekstremalnych
 • mikroorganizmy środowiska morskiego
 • szczepy kliniczne lub środowiskowe izolowane w ramach realizowanych na uczelni prac badawczych
 • mikroorganizmy mające walory poznawcze
 • naturalne plazmidy
 • wektory ekspresyjne umożliwiających nadprodukcję i wydajne oczyszczanie białek

Od początku 2016 roku informacje na temat zdeponowanych w KPD szczepów mikroorganizmów sukcesywnie zamieszczane są w międzynarodowej bazie danych - Global Catalogue of Microorganisms.

Aktualny interaktywny KATALOG ogólnodostępnych szczepów zdeponowanych w KPD można pobrać klikając link poniżej załącznik.

Katalog można przeszukiwać stosując w pliku MS Excel opcję filtruj w nagłówku tabeli
pod względem:

 • nazwy rodzajowej lub gatunkowej szczepu
 • źródła pochodzenia szczepu
 • niektórych właściwości szczepu
 • warunków wzrostu

 

KATALOG KPD

Załącznik Rozmiar
KPD strain public catalogue - update Aug 2017 126.07 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Październik 2016 - 15:37; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 - 19:15; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska