Infrastruktura

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów UG mieści się w nowo wybudowanym w obrębie campusu Uniwersytetu Gdańskiego w budynku Wydziału Biologii.

Kolekcja dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną oraz – dzięki trzem pozyskanym z MNiSW grantom inwestycyjnym - wysokiej klasy aparaturą obejmującą:
(i) system MALDI Biotyper (Bruker) do identyfikacji bakterii przy pomocy spektrometrii mas;
(ii) system Omnilog (Biolog) do fenotypowej charakterystyki komórek prokariotycznych oraz ssaczych;
(iii) zautomatyzowany cyfrowy system do emulsyjnego PCR (BioRad);
(iv) platformę do sekwencjonowania nowej generacji (Illumina) oraz
(v) platformę do kompleksowej charakterystyki białek prokariotycznych (Nanotemper). 

Wyżej wymieniona aparatura badawcza nie służy do celów komercyjnych. Istnieje natomiast możliwość nieodpłatnej identyfikacji bakterii przy użyciu systemu MALDI Biotyper w zamian za zdeponowanie szczepów w Kolekcji, jeśli są one w zakresie zaintrresowań Kolekcji oraz jej użytkowników.

Osoby zainteresowane współpracą naukowo-badawczą w zakresie wykorzystania infrastruktury KPD, proszone są o kontakt bezpośrednio z kuratorem Kolekcji (anna.kaczorowska@ug.edu.pl) w celu uzgodnienia szczegółów (zakres badań, typ projektu, realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, udział w grantach jako wykonawca, współautorstwo w publikacjach, wynagrodzenie, partycypacja w kosztach analiz / doświadczeń). Aparaturę obsługują wyłącznie pracownicy Kolekcji.
 
 

LABORATORIUM ANALIZY MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

Laboratorium drugiego stopnia hermetyczności biologicznej, w którym oceniamy żywotności przechowywanego materiału biologicznego i weryfikujemy jego autentyczność. Laboratorium badawcze wyposażone jest w nowoczesną komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa biologicznego umożliwiającą pracę z organizmami chorobotwórczymi w warunkach sterylnych oraz aparaturę naukową konieczną do identyfikacji drobnoustrojów.

PRACOWNIA KRIOPREZERWACJI DROBNOUSTROJÓW

Laboratorium wyposażone jest w zautomatyzowany izotermalny system do krioprezerwacji drobnoustrojów w oparach ciekłego azotu. Kultury mikroorganizmów przechowywane są w pożywce z krioprotektantem w temp. -180°C.

PRACOWNIA LIOFILIZACJI DROBNOUSTROJÓW

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny liofizator pozwalający na zgodnie z zasadami GMP. 

REPOZYTORIUM SZCZEPÓW MIKRORGANIZMÓW I DNA

Repozytorium wyposażone jest w dwie ultrazamrażarki niskotemperaturowe służące do przechowywania szczepów bakterii i archeonów oraz preparatów DNA w temperaturze -80°C. Obydwie ultrazamrażarki, w których przechowywane są próbki oraz ich duplikaty - na wypadek awarii - podłączone są do dodatkowego generatora prądu. Temperatura wewnątrz zamrażarek monitorowana jest całodobowo w czasie rzeczywistym przez niezależny system alarmowy.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Październik 2016 - 11:53; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Maj 2024 - 10:56; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska