Deponowanie materiału

Deponowanie materiału biologicznego

1. W zakresie zainteresowań KPD znajdują się:

  • Naturalnie występujące szczepy bakterii i archeonów
  • Bakteriofagi
  • Plazmidy lub wektory plazmidowe

2. Kolekcja akceptuje wyłącznie materiał biologiczny zaklasyfikowany do grupy 1 zagrożenia biologicznego (Grupa P1 zagrożenia biologicznego, Klasa bezpieczeństwa biologicznego BSL-1) oraz do grupy 2 zagrożenia (P2, BSL-2, wykaz takich czynników znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Roz. Min. Zdrowia  z dn. 22 kwietnia 2005 r., Dz. Ust. Nr 81 poz. 716, załącznik nr 1). 

3. Warunkiem zdeponowania materiału biologicznego w KPD jest wypełnienie formularza akcesyjnego (KPD ACCESSION FORM).

4. Materiał biologiczny powierzony Kolekcji jako „depozyt publiczny ”, ang. public deposit jest dostępny dla naukowców zarówno z ośrodków badawczych zarówno niekomercyjnych jak i komercyjnych. Informacja o zdeponowaniu materiału biologicznego jak i jego opis naukowy udostępnione są w katalogu elektronicznym na stronie internetowej KPD. Przekazanie zdeponowanego materiału stronie trzeciej przez KPD odbywa się na zasadach określonych w Standardowej Umowie o Przekazaniu Materiału (SMTA) oraz na warunkach określonych w innych umowach związanych z danym materiałem.

5. Zdeponowanie w KPD materiału biologicznego na zasadach depozytu publicznego nie wiąże się z żadnymi opłatami. 

6. Pracownicy i studenci UG mogą również bezpłatnie zdeponować w KPD materiał badawczy, który jest przedmiotem aktualnie prowadzonych badań w związku z czym jego dystrybucja podlega ograniczeniom.  

Uwaga! Szczepy lub wektory plazmidowe, które są przedmiotem opublikowanych już prac powinny być zdeponowane jako depozyt publiczny.

7. Przed przekazaniem KPD materiału, prosimy o kontakt z pracownikiem KPD w celu potwierdzenia czy kolekcja dysponuje technicznymi możliwościami przechowywania danego materiału biologicznego. 

8. Istnieje możliwość nieodpłatnej identyfikacji bakterii przy użyciu systemu MALDI Biotyper w zamian za zdeponowanie szczepów w Kolekcji.

Kolekcja dokłada wszelkich starań, aby powierzony jej materiał biologiczny był przechowywany w warunkach, które zapewnią jego żywotność/ zdolność do replikacji, stabilność genetyczną oraz fizjologiczną.

FORMULARZ AKCESYJNY

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Październik 2016 - 15:02; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: środa, 3. Listopad 2021 - 14:41; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska