Dystrybucja materiału

Udostępnianie materiału biologicznego

1. Z zasobów KPD mogą korzystać wszystkie krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo- badawcze, które spełniają określone prawem wymagania dotyczące pracy z określonymi mikroorganizmami np. mają pozwolenie na pracę z GMM.

2. Materiał przechowywany w KPD udostępniany jest w oparciu o Standardową Umowę o Przekazaniu Materiału (ang. Standard Material Transfer Agreement), która reguluje prawa i obowiązki użytkownika końcowego oraz zasady korzystania z materiału biologicznego zdeponowanego w Kolekcji lub w szczególnej sytuacji - innej umowy prawnej właściwej dla danego materiału.

2. KPD udostępnia wyłącznie materiał biologiczny o znanym i wiarygodnym pochodzeniu, który został pozyskany zgodnie z prawem , w tym z ustaleniami Protokołu z Nagoi dotyczącymi „dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady UE i Parlamentu Europejskiego nr 511/2014, które nakłada na użytkowników zasobów genetycznych, w tym naukowców, obowiązek „należytej staranności, jeśli chodzi o dążenie do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pierwotnego źródła, z którego zasoby genetyczne zostały pozyskane, jak również kolejnych użytkowników”.

3. W publikacjach uzyskanych z użyciem zamówionych plazmidów bądź szczepów drobnoustrojów, użytkownik zasobów genetycznych powinien wskazać KPD jako źródło materiału (przy nazwie szczepu/plazmidu należy podać numer nadany przez KPD).  W przypadku użycia materiału, którego konstrukcja została opisana w publikacji naukowej, należy zacytować pracę źródłową.

4. KPD dokłada wszelkich starań, aby dostarczany materiał biologiczny był jak najwyższej jakości, spełniał kryteria czystości i żywotności oraz autentyczności. W przypadku złożenia pisemnej reklamacji w ciągu 30 dni od dnia wysyłki, KPD zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany materiału.

5. Aby otrzymać próbki, należy wypełnić „Formularz zamówienia” i przekazać nam podpisany dokument lub przesłać jego skan z podpisem na adres e-mailowy, któregoś z pracowników KPD.

Formularz zamówienia

Załącznik Rozmiar
Order_form 1.6 MB
Standardowa Umowa o Przekazaniu Materiału 245.84 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Październik 2016 - 22:13; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: piątek, 29. Styczeń 2021 - 21:56; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska