Współpraca

 

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów koordynuje działania Gdańskiego Centrum Zasobów Biologicznych (BRC Gdańsk) integrującego w obrębie naszej uczelni kolekcje naukowe specjalizujące się w identyfikacji, analizie i przechowywaniu drobnoustrojów.

 

logoISPartner porozumienia "Long Healthy Life - Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa" wyłonionego jako jedna "Inteligentnych Specjalizacji" - specjalizacji gospodarczych województwa pomorskiego, powołanych w trybie konkursowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

 

 

AMR

Współpraca z ośrodkami klinicznymi w zakresie deponowania patogenów alarmowych.

 

 

 

 

 

 
WSPÓŁPRACA  NAUKOWA Z JEDNOSTKAMI BADAWCZYMI
 
Kolekcja dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną oraz – dzięki trzem pozyskanym z MNiSW grantom inwestycyjnym - wysokiej klasy aparaturą obejmującą system: (i) MALDI Biotyper (Bruker) do identyfikacji bakterii przy pomocy spektrometrii mas; (ii) system Omnilog (Biolog) do fenotypowej charakterystyki komórek prokariotycznych oraz ssaczych; (iii) zautomatyzowany cyfrowy system do emulsyjnego PCR (BioRad); (iv) platformę do sekwencjonowania nowej generacji (Illumina) oraz (v) platformę do kompleksowej charakterystyki białek prokariotycznych (Nanotemper). Aparaturę obsługują wyłącznie pracownicy Kolekcji.
 
Osoby zainteresowane współpracą naukowo-badawczą w zakresie wykorzystania infrastruktury KPD, proszone są o kontakt bezpośrednio z kuratorem Kolekcji (anna.kaczorowska@ug.edu.pl) w celu uzgodnienia szczegółów (zakres badań, typ projektu, realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, udział w grantach jako wykonawca, współautorstwo w publikacjach, wynagrodzenie, partycypacja w kosztach analiz / doświadczeń). 
 
Wyżej wymieniona aparatura badawcza nie służy do celów komercyjnych. Istnieje natomiast możliwość nieodpłatnej identyfikacji bakterii przy użyciu systemu MALDI Biotyper w zamian za zdeponowanie szczepów w Kolekcji, jeśli są one w zakresie zaintrresowań Kolekcji oraz jej użytkowników.
 
 
 
 
WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA
 
Kolekcja KPD  funkcjonuje w środowisku międzynarodowym.
 
WFCC-logo
 
 
 
Kolekcja została zarejestrowana w 2015 r. Światowym Centrum Informacji o Mikroorganizmach (Word Data Center for Microorganisms, WDCM) pod numerem WDCM1084. Oznacza to, że wszystkie czasopisma naukowe honorują zdeponowanie szczepów mikroorganizmów oraz plazmidów  w naszej Kolekcji jako spełnienie wymogu zapewnienia dostępu do materiału badawczego opisanego w publikacji. 
 
 
 
 
 
ECCO
 
Od 2016 r. KPD jest członkiem Europejskiej Organizacji Kolekcji Kultur (European Culture Collections' Organisation, ECCO
 
 
 
 
 
 
 
Od 2013 r. KPD podejmuje działania na rzecz utworzenia pan-europejskiej infrastruktury badawczej zasobów mikrobiologicznych MIRRI ()  i włączenia do niej Polskich ośrodków specjalizujących się w długoterminowym przechowaniu i udostepnianiu szczepów mikroorganizmów. 
 
MIRRI
 
 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Październik 2016 - 20:15; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Listopad 2021 - 06:59; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska