Kierunki na Wydziale | Wydział Biologii

Kierunki na Wydziale

Na naszym Wydziale oferujemy następujące kierunki i specjalności studiów:

 

1.  Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
specjalności:

 • diagnostyka molekularno-biochemiczna,
 • neurobiologii.

     Biologia medyczna, studia stacjonarne II stopnia  nowy kierunek od 2017/2018 
specjalności:

 • diagnostyka molekularno-biochemiczna,
 • neurobiologia.

 

2.    Biologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia
       specjalności (II stopień)*:

 • biologia medyczna
 • biologia molekularna
 • biotechnologia roślin, grzybów i porostów
 • ekologia roślin i ochrona przyrody
 • ekologia zwierząt
 • embriologia i cytologia roślin
 • genetyka ewolucyjna
 • hydrobiologia
 • mikrobiologia
 • neurofizjologia
 • paleoekologia i archeobotanika
 • parazytologia
 • taksonomia i filogeografia
 • toksykologia środowiska wodnego

      * specjalności są uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów

 

3. Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody, studia stacjonarne II stopnia

    Studia o profilu praktycznym!

    Plan studiów został przygotowany w oparciu o opinię pracodawców, m.in.:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kot
Treść wprowadzona przez: Anna Kot
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 maja 2017 roku, 9:56